Градът | 01 Септември 2016, 11:20

В памет на арх. Лило Попов: Архитектурата трябва да създава въздействащи пространства

Публикуваме отново последната статия на арх. Лило Попов в сп. ГРАДЪТ, бр. 4/2016