Градът | 23 Май 2017, 16:56

Промени в нормативната уредба ще облекчат инвестиционния процес