Градът | 22 Май 2017, 14:36

Транспортното проучване при големи сгради с над 20 000 кв. м РЗП в София вече е задължително