Facebook YouTube
Регистрация

Предложение на БАИС: По-стриктна регулация на материалите за високи сгради

Българската асоциация за изолации в строителството подготвя мотиви за промени в наредба Iз-1971 за безопасност при пожар

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 19.05.2017, Автор: Градът.бг
[821 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Изискванията за материалите, използвани за високи сгради, да са унифицират с тези в останалите европейски страни и да не се позволява използване на материали с клас по реакция на огън "В" или "С" над определена височина, която по решение на специалисти по пожарна безопасност границата за високи сгради в България е 28 м. Предложението на секция "Топлоизолации" към Българската асоциация за изолации в строителството БАИС е само материали с клас "А1" и "А2" да се влагат във високи сгради и така да се ликвидират изкушенията за представяне на нереални документи по отношение на класификацията по реакция на огън на материалите. Крайната цел е защита на живота и здравето на хората, както в процеса на строителство, така и по време на експлоатация на сградите. Това пише в специално съобщение на БАИС след проведено експертно обсъждане.
Фотограф: БАИС

Секция "Топлоизолации" към "Българска асоциация за изолации в строителството" работи върху предложение за изменения в "Наредба № Iз-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на безопасност при пожар". Проведена е експертна среща, организирана от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и БАИС с участие на представители на националните професионални секции към КИИП, на факултета ПБЗН към Академия на МВР и на специализирана секция "Топлоизолации" към БАИС.

Според доклад, публикуван от Европейската асоциация на производителите на пенополистирен, при обекти над определена височина не бива да се използват материали с реакция на огън различни от клас "А" дори ако са в система, изтъква изпълнителният директор на БАИС инж. Йордан Николов.
Фотограф: Градът.бг

Какви опасности носи използването на горими материали за изработката на фасади разясни доц. Иван Тодоров от факултета по ПБЗН към Академия на МВР. Топлоизолационна система от пенополистирол, ако няма ивица на корниза, при битов пожар се пали на четвъртата минута, а след още четири минути започва да гори цялата фасада. Материалът започва да се топи и да облива цялата сграда от горе до долу. Колкото по-високо възникне пожара, толкова по-голяма е опасността да засегне цялата сграда, заради влиянието и на въздушните течения. При симулация в сграда с височина 20 метра цялата фасада изгаря в рамките на осем минути. Ако една сграда е изолирана с топлоизолационен материал пожарът се разраства два пъти по-бързо от този при неизолираната сграда. Има много случаи в практиката, които показват това. Пожарът се разпространява в различни посоки, но най-вече във вертикална посока. Като пример може да бъде посочен пожарът в мола на бул. "Стамболийски", където има окачена фасада с горими материали. От късо съединение на рекламите на мола фасадата от еталбонд се запалва изцяло в рамките на 4-5 минути. Подобен е и пожарът на жилищна сграда с топлоизолационни материали в Баку, която през 2015 г. изгаря цялата, по аналогичен начин се запалва и комплексът "Гатарин" в Одеса.

Предложението е да се предприемат конкретни мерки като по-голям контрол при строителството на жилищни сгради, предвиждане на достъп на екипите при евентуално възникване на пожар, наличие на аварийни стълбища, добра противопожарна техника. Липсата на тези мерки води до големи опасности за обитателите на сградите и най-вече за децата и възрастните хора. По мнението на експертите има необходимост от мерки за пасивна защита като избягване на използването на горими материали, заключава становището на БАИС.

 

 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg