Градът | 19 Май 2017, 11:40

Предложение на БАИС: По-стриктна регулация на материалите за високи сгради

Българската асоциация за изолации в строителството подготвя мотиви за промени в наредба Iз-1971 за безопасност при пожар