Facebook YouTube
Регистрация

Сдружение |Не|Формално: 4 неща, които научихме от дизайн работилницата със студентите от Софийския университет

"Академия ГРАДЪТ": Крайният срок за регистрация на проекти в конкурса "Проект за обновяване на парково пространство зад Стопанския факултет" е 14 юни

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 18.05.2017, Автор: Градът.бг
[881 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Сдружение |Не|Формално проведе дизайн работилница/кръгла маса с участието на около 20 студенти от Софийския университет в края на април. Поводът е "Проект за обновявяне на парково пространство зад Стопанския факултет" на "Академия Градът", а мястото - самата градинка, обект на идейния конкурс.
Обхват и местоположение на пространството


Фотограф: |Не|Формално

Чрез подобни мероприятия ние от сдружение |Не|Формално искаме да експериментираме как подобни идейни конкурси могат директно да работят и като ‘placemaking’ инициативи чрез въвличането на местните, ежедневни ползватели. Това само по себе си акцентира върху създаването на място вместо създаването на дизайн.
Съвсем естествено най-значителната група потребители на парковото пространство зад Стопанския и Философския факултети на СУ са самите студенти. Поради тази причина ние организирахме целенасочена работилница/кръгла маса, чрез която заедно да обсъдим, разработим и очертаем обща визия за обновяването на пространството. Нещо повече, чрез ангажиране на основната група бъдещи ползватели на пространството (студентите) по време на дизайн процеса и изграждането на самото място нашата амбиция е да улесним припознаването на една евентуална интервенция. Базирайки се на нашата практика това би се отразило положително върху начина, по който студентите ще ползват и се грижат за пространството след това.
Снимка на "кръглата маса" и студентите взели участие в нея


Фотограф: |Не|Формално

Информацията за провеждащия се идеен конкурс предизвика голям интерес сред студентите. Проведено в неформална обстановка събитието гравитираше около оценка на моментното състояние на пространството, възможностите за бъдещо дизайн/функционално облагородяване и потенциали за създаването на работещи (бизнес) модели за неговата дълготрайна подръжка и ползване. В този си формат и чрез провеждане на специално подготвената ‘place game’ студентите се фокусираха върху следните основни теми.

1. ЗЕЛЕНИНАТА И ПОТЕНЦИАЛЪТ ЗА МАЛЪК ГРАДСКИ ОАЗИС
Според доминиращата част от участниците най-големият плюс на въпросното пространство е богата зеленина. Това има позитивен ефект върху микроклимата и е основният потенциал, върху който пространството би могло да бъде надградено и привлича бъдещи ползватели. Естествената сянка от растителността в градинката образува също благоприятна среда за отдих през горещите летни дни.

- Според студентите създаването и поддръжката на тревни пространства, подходящи за сядане и отдих, ще бъде само по себе си достатъчна предпоставка за по-интензивно ползване на пространството.

2. ПРЯКОРЪТ "ДЖУНГЛАТА" И ПРОБЛЕМИТЕ С ПОДДРЪЖКАТА И СИГУРНОСТТА
360 градусова снимка на пространството
Фотограф: |Не|Формално

В този ред на мисли бяха идентифицирани основните проблеми и заплахи относно бъдещи интервенции. Голям е проблемът със специализираната поддръжка на градината. Липсата на реална такава е довела до нейното занемаряване и придобиването на нейния прякор сред студентите - "Джунглата".
Поддръжката и неприветливият вид на пространството бяха определени като най-големият проблем, пречещ на градинката да привлича (множество) ползватели. Допълнителен принос за намаляване ползването на пространството е и лошата сигурност (особено в късните часове на деня и нощта). Липсата на каквото и да е осветление и ползватели по това време на денонощието превръща въпросната градинка като абсолютен пространствен ‘градски тумор’ поне в половината от денонощието.
Не се спести и критиката на студентите към състоянието на тротоарите около сградите на факултетите. Тяхната лоша поддръжка водила на няколко пъти до изкълчени глезени и травми. А образуването на поледица през зимата дори и до охлузвания и натъртвания след падане.

- Освен моментното облагородяване относно тези два проблема беше отбелязано, че необходимо да се разработят модели, чрез които те да бъдат ефективно решавани и в дългосрочен план - трайни модели, които ефективно и икономично да решават проблемите с поддръжката и сигурността дори и години след осъществяване на облагородяването. Направен беше изводът, че е необходимо да се разработи балансиран модел на споделена отговорност относно подръжката на градината между общината, СУ, местните собственици и самите студенти. Подобен модел би представлявал комбинация от професионална подръжка (отделни зони от пространството се поддържат и в момента) и неформална поддръжка - сезонно (или два пъти в годината) организаране на цялостно почистване от самите студенти. Последното би рефлектирало и върху начина, по който самите студенти ще третират градината като ползватели.

- Като вариация на по-горе споменатия вариант се обсъди и възможност за частнично или временно въвличане на бизнеса в живота на градинката. Комерсиализиране на територията чрез осигуряване на места за щандове (food trucks/fresh bars и т.н.) би могъл да бъде един гъвкав инструмент за привличане на инвестиции. Финансовите приходи от наемите на площите биха могли да се използват за поддръжка/облагородяване на пространството. 

- Осветление и дори професионална охрана на пространството през вечерите също бяха дискутирани като аспекти за поддържане качеството на средата.

3. СПОРТ
Като младежи в доста активна възраст студентите - участници в работилницата, не оставиха настрани и въпроса относно интегриране на спортни елементи в градината. Структури като лостове за фитнес тренировки, тенис маса и дори баскетболен кош бяха посочени като елементи, които биха били идеални за оживяване на пространството. Още повече, че микроклиматът в градината е изключително благоприятен за практикуване на физически дейности и активен отдих.

4. СОЦИАЛЕН КОНТАКТ, ОТДИХ И ОЩЕ НЕЩО
Освен активния отдих беше засегната и темата за други видове отдих, които и да предоставят възможност за социални контакти между студентите от различните факултети, местните жители и бизнеса. Участниците в работилницата отбелязаха, че студентите от различните факултети рядко контактуват по между си и още по-малко с другите обитатели - работещи и жители в квартала. Те отдават това на факта, че няма общо физическо пространство, което да обедини всички в квартала. В техните очи въпросната градина притежава потенциала да се превърне в обединяващо пространство за много видове ползватели, ако се облагороди. Това може да рефлектира позитивно и върху социалните среда в квартала.

- Като реална възможност бе обсъдена идеята различни събития от културния и социалния календар на факултетите на СУ да се провеждат във въпросното пространство. Това би могло да включва и промо събития на различни компании сред студентите, място за дебати и обсъждания и дори концерти, организирани от самите студенти (студентите от музикалната специалност на СУ са много дейни в демонстрирането на техните таланти).

- Доминиращата част от участниците в работилницата се обединиха в подкрепа на идеята да бъде създаден обществен хол в градината, който би могъл да функционира като събирателно социално и рекреативно пространство.
Фотограф: Градът.бг

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можем да кажем, че въвличането на потребителското мислене още в началото на проекта е от голямо значение за неговия краен резултат. Събраната информация от работилницата ни даде ценни отправни точки, на които да базираме дизайна си. Провеждането на диалог със заинтересованите страни в проекта и търсенето на допълнителна обратна връзка от тях е рядко срещан подход в ръководенето на проекти за публично пространство в България. Но ние от сдружение |Не|Формално твърдо вярваме, че това е правилният подход.

Пълна информация за конкурса

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg