Градът | 18 Май 2017, 10:00

На 18 май отварят офертите на три обжалвани лота от пътната схема на ОПРР 2014-2020