Градът | 16 Май 2017, 12:29

Арх. Здравко Здравков: Как да се развива София – като компактен или дисперсен град