Градът | 10 Май 2017, 18:04

9342 жилища въведени в експлоатация през 2016 г.

1500 повече от 2015 г.