Facebook YouTube
Регистрация

Инж. Тодор Димитров, АЛУКЬОНИГЩАЛ - технически отдел България, DGNB Консултант/Сертифициран дизайнер за пасивни къщи: Schüco продължава да бъде най-иновативната фирма в своя сегмент

Брой 2 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.05.2017, Автор: Градът.бг
[835 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Брой 2 на сп. ГРАДЪТ

Фасадният инженеринг в България претърпява развитие в различни направления. От една страна се увеличават изискванията за енергийна ефективност, която отключва редица промени в изискванията за качество при изпълнението на фасадите.
Все по-широкото приложение на тройни стъклопакети и високоизолирани профилни системи повишава отговорността към правилното проектиране поради по-големите тегла на компонентите, които трябва да се поемат от конструкцията.
Още по-критично се оказва правилното проектиране и изпълнение на монтажните детайли, които все още се явяват ахилесовата пета в постигнатото качество на крайното изпълнение. За съжаление няма добре развита обучителна програма за изграждане на компетенции в тази насока и кадрите в България се обучават на принципа опит - грешка. По мое мнение, към настоящия момент фирма АЛУКЬОНИГЩАЛ е единствената фирма в България, която предлага разработена програма за проектиране на монтажни детайли.
Причината да предлагаме такова обучение е фактът, че проблеми в експлоатацията на системите на Schüco и Jansen най-често се пораждат именно от недостатъци в монтажните детайли, което рефлектира негативно върху добрата репутация на марките.
Вертиго бизнес тауър, София

Автор: Градът.бг

По-голяма интеграция на функции

Интеграция на функционалните компоненти в сградите е ключово не само за повишаване на комфорта на обитаване, но влияе пряко както на първоначалната инвестиция в отделните компоненти, така и на експлоатационните разходи за дълъг период от време. За съжаление се наблюдава често една капсулованост на отделните специалности (например фасаден инженеринг, ОВК, осветление, слънцезащитни устройства, BMS системи и др.), в която желанието за придобиване на познание извън тясната специализация отсъства. Крайния ефект от липсата на интегрално проектиране са така наречени "островни инсталации", тоест работа на парче, при която всяка инсталация се разглежда като самодостатъчна, без да се отчитат синергийни ефекти при взаимодействието с други компоненти.
Каква е причината? Изглежда, че търговският интерес на всички участници в строителния процес надделява над желанието за постигане на най-добрия възможен резултат.
Примери: Какъв е интересът на търговска фирма за отопление, вентилация и климатизация да бъдат намалени необходимите мощности чрез интелигентно фасадно засенчване, топлоизолиране и въздухоплътност на сградите? Какъв е интереса на търговската фирма за фасадни компоненти да предлага най-доброто решение, ако поръчката зависи приоритетно от крайната цена? Търговската фирма за осветление интересува ли се от количеството и качеството на светлина, осигурена чрез добре подбрани стъкла и слънцезащитни устройства и правилното им архитектурно разположение? Архитектът интересува ли се от съгласуване на всички тези специалности, без да му бъде заплатен съответният допълнителен труд и с риска да бъде държан под отговорност за всяко алтернативно предложение, което среща съпротива от установените практики в бранша?
От изброените примери става достатъчно ясно, че потенциал за значително повишение на комфорта чрез интеграция на функции съществува. Формулата за успех се корени в разгласяване на иновативни продукти, добри практики и смели инвестиционни намерения в полза на бъдещите обитатели на сградите.

Най-важните показатели за подобряване на прозоречните и фасадни системи

Определено може да се каже, че фирма Schüco продължава да бъде най-иновативната фирма в своя сегмент. Скоростта, с която Schüco разработва нови или подобрява съществуващите продукти, подлага на изпитание дори нас техниците, които трябва да актуализираме своите познания редовно.
Ще изброя най-важните показатели, по които се подобряват прозоречните и фасадни системи. На първо място стои стремежът към намаляване на сеченията на профилните системи при едновременно запазване или подобряване на коефициентите на топлопреминаване. Това цели удовлетворяване на архитектурните стремежи към "леки" остъкления с минимален дял на видими рамки. В това отношение Schüco вече разработи системи за фасади, прозорци, врати и плъзгащи системи с изключително стройни рамки. Пример за такава система е Schüco АSS 77PD.HI за плъзгащи врати, която се продава успешно въпреки относително по-високата цена.
 Друга засилваща се тенденция се наблюдава в архитектурния стремеж към все по-големи габаритни размери на крилата за врати и прозорци. Съчетано с тенденцията за тежко тройно остъкляване се изработват специални профилно интегрирани обкови, които надеждно осигуряват трайната функционалност на крилата. Не на последно място се набляга на разработката на системни компоненти, които осигуряват високо качество на цеховата изработка в условия на серийно производство и съкратени срокове. "Schüco SimplySmart" системите за обков се монтират лесно и бързо почти без нужда от инструменти.

Повишава се търсенето на профилни системи със завишени топлоизолационни характеристики

Основно се повишава търсенето на профилни системи със завишени топлоизолационни характеристики. На второ място може би има тенденция за търсене на ексклузивност, тоест на системи с отличителен оптически или функционален белег. На трето място се наблюдава повишаващо се търсене на слънцезащитни устройства. В този сегмент бележим успех с представяния от фирмата ни продукт в тази област - WAREMA, заради високото качество на изделието в съчетание с уникални компоненти за интелигентно управление. В този смисъл се наблюдава развитие в правилната посока. Остава да се преодолеят недостатъците, които се срещат в интегралното проектиране на компонентите.

Квалификацията на професионалистите

Като цяло квалификацията все още не е на необходимото ниво. Това не е непременно по вина на специалистите. Образователната система не дава необходимото ниво на квалификация в областта на фасадния инженеринг, макар да се правят стъпки в правилната посока, като се обособяват обучителни центрове, които често се базират на частна инициатива. Другия проблем е липсата на кадри, които биха могли да бъдат лектори с необходимата експертиза. Специалистите, които имат потенциал да бъдат лектори, предпочитат да упражняват частна практика, вместо да си създават конкуренция в един тесен български пазар. Строителния пазар не проявява готовност да заплаща проектантските услуги на необходимото ниво, което да позволява реинвестирането на печалба в редовно придобиване на нови компетенции.
 
Нов референтен обект на Schüco – "Collider activity Center" в София.
В процес на завършване е един от най-новите и интересни референтни обекти на АЛУКЬОНИГЩАЛ за 2017 година, а именно - "Collider activity Center" в София. В обекта са използвани окачени фасади Schüco FW50+ (с видима капачка) и Schüco FW50+SG (структурно залепено стъкло). Вградени са клапи от система Schüco AWS 114 във вертикалните остъклени фасади на сградата и специална прозоречна разработка с моторизирано задвижване за остъклените фасади с обратен наклон. Входните врати на обекта са от система Schüco ADS 70.HI. Като вътрешна слънцезащита за офисните помещения се използват ролкови текстилни щори на WAREMA, за които продукти АЛУКЬОНИГЩАЛ е представител от 2015 година.
Архитектурния проект на сградата претърпя няколко преработки след първоначално проведения архитектурен конкурс, които се отразиха на общата визия и на фасадните решения. За обекта бяха избрани тройни стъклопакети. Особено предизвикателство пред проекта се оказаха фасадите с обратен наклон.
Предвид приложението на тройни стъклопакети и тяхното голямо тегло трябваше внимателно да се проектират притискащите капачки, които надеждно да притискат стъклопакетите към фасадната конструкция. За клапите в тези наклони сеналожи автоматизиране поради невъзможност за ръчно отваряне на тежките крила. Използването на стандартен обков със завинтване към крилата и касите крие голяма опасност от откъсване и изпадане на цяло крило. Поради тази причина Schüco разработи специална профилна геометрия, в която пантите са част от самия профил и е елиминирана възможността от откъсване на крилото от пантите.
Фасадите с обратен наклон представляват и предизвикателство по отношение на вътрешните текстилни щори. От една страна, е неизбежно провисването на текстила, от друга страна, е трудно ръчното им управление поради необходимостта от неудобно навеждане към механизма за изтегляне. Единственото удобно решение за управление се оказва моторизирана текстилна щора на WAREMA (тип Back-pull роло).
 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg