Градът | 10 Май 2017, 11:04

Деница Николова и Малина Крумова - зам.-министри на регионалното развитие

Атанаска Николова поема същия пост в МОСВ