Градът | 02 Май 2017

Арх. Кас Остерхуис, съсъздател на ONL, OOSTERHUIS LÉNÁRD STUDIO: Конструкцията и фасадната обвивка са единна система

Брой 2 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑