Градът | 27 Април 2017, 14:40

Кметът на Стара Загора предлага създаване на фонд за решаване на казуси като Бедечка