Градът | 21 Април 2017, 14:58

С конкурс решават как да изглежда центърът на Троян