Градът | 19 Април 2017, 16:33

Разширението на Голямоконарско шосе ще развие Северната индустриална зона на Пловдив