Градът | 07 Април 2017, 11:19

Опростяване на процедурите по одобряване на проекти дискутират архитекти-делегати

Годишното отчетно събрание на Камарата на архитектите в България се провежда в Хисаря на 7 и 8 април