Градът | 31 Март 2017, 14:39

КИИП ще работи в посока по-добри проекти и по-тясно сътрудничество с другите професионални организациии