Градът | 09 Март 2017, 15:28

Икономическият ръст и нарастващото потребление стимулират пазара на логистични имоти

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ