Градът | 29 Март 2017, 10:43

18 867 785 лв. от ОП "Околна среда" за пречиствателна станция на Елхово