Градът | 29 Март 2017, 10:07

150 метрова кула покрита с растителност в бизнес района на Тулуза, проектира Либескинд