Градът | 28 Март 2017, 17:13

Николай Тончев: В края на 2017 г. в "Индустриален парк Шумен" ще има разкрити около 800 нови работни места