Градът | 27 Март 2017, 10:36

Предстои отваряне на цените за 30 единични автобуса за малко над 10 млн. лв.