Градът | 23 Март 2017, 13:03

Правилник за архитектурните конкурси ще изработи Камарата на архитектите в България

Годишното общо събрание на КАБ е на 7 и 8 април в Хисаря