Градът | 20 Март 2017, 09:26

37 милиона лева за паркове и междублокови пространства в София