Градът | 14 Март 2017, 15:46

9 милиона лева за зона 2 и зона 4 в Централната градска част през 2017