Facebook YouTube
Регистрация

"Венков Инженеринг" - видимите и невидимите следи от инженерната дейност

БРой 1 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.03.2017, Автор: Градът.бг
[1087 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

Името "Венков Инженеринг" се свързва с традиции в промишленото и  инфраструктурното строителство. Когато компанията прави вертикална планировка пред емблеми на градската тъкан, благоустроената територия остава в очите на хората. Но когато фирмата планира, прокопава, прокарва ВиК, когато прави корекция на река, както се случи при изграждането на ИКЕА, следите от професионализма остават засипани, затрупани под прекрасната вертикална планировка, не могат да бъдат видени и пипнати. Какво всъщност има под земята – материали като полиетилен, полипропилен, стъклопласт, PVC и бетон. Тяхната цел е невидимо да доведат водата до сградата, да отведат поотделно мръсните и дъждовните води, да подсигурят поливната система, за да са свежи зелените площи, да има решение за високите подпочвени води...
Фотограф: Градът.бг

Фотограф: Градът.бг

"Венков инженеринг" ООД е  изпълнитeл на всички площадкови тръбопроводи на Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз  "Либхер – Хаусгерете Марица". Всички строително-монтажни работи бяха изпълнени съгласно поетите ангажименти в срок и с постигане на възможно най-високо качество. С този проект фирмата доказа своя висок професионализъм и лидерство в инфраструктурното строителство. "Венков Инженеринг" ООД доказа, че късите срокове и сложната обектова организация не са проблем за инженерното ръководство, независимо от обема и предизвикателствата пред изпълнителите.
Фотограф: Градът.бг

Дължината на ВиК мрежата на обекта е 7500 м с диаметри на тръбите от ф90 до ф1400. В договора на компанията са включени абсолютно всички видове водопроводи и канализации, включително и отводняване на сградата и пътната инфраструктура, със следния обхват:
- площадков водопровод за битови нужди
- площадков водопровод за автоматично пожарогасене
- площадков водопровод за противопожарни нужди
- площадков водопровод за поливни нужди
- дъждовна канализационна система и битова канализация, както и изграждането на съоръжения за пречистване на вода – дъждоприемни съоръжения и кало-маслоуловители.
Фотограф: Градът.бг

Появата на високи подпочвени води налага изграждането на дренажна система за отвеждане и събиране, която също е изпълнена в първоначално поетите срокове и ангажименти.
Това, което от "Венков Инженеринг" оценяват високо, е организацията на възложените строително-монтажни работи. Тя е от изключителна важност за цялостното изпълнение на проекта поради факта, че изграждането на големия обем площадкови дейности налага постоянна реорганизация на временните пътища и основните артерии за достъп и доставка на материали, както и извършването на монтажна дейност по конструкцията на сградата.
 
 
 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg