Facebook YouTube
Регистрация

Инж. Димитър Семерджиев, проект мениджър: Създадохме специална система за комуникация и обмяна на информацията

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.03.2017, Автор: Светла Добрева
[1022 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

Как бяха спазени бюджет, срокове и качество на изпълнение на проекта "Логистичен център за готова продукция и следпродажбено обслужване" на компанията "Либхер" край Пловдив?
- Една от основните предпоставки за спазване на бюджета, сроковете за строителство и качеството на изпълнение бе внимателното и задълбочено планиране и подготовка още преди стартиране на строителството, когато в продължение на повече от година се работеше по разработване на концепция и технологично задание, стандарти за изпълнение, технически спецификации и работен проект. Отделено бе време на всеки аспект от проекта – технология на функциониране на новия обект, съвместната работа със съществуващото производство, транспортна схема, енергийна ефективност, пожарна безопасност и много други. В тази връзка следва да се отчете значителната роля и на възложителя – "Либхер Хаусгерете Марица", за предоставеното време и за участието в процеса. От съществено значение бяха и добрата организация и професионализмът на строителната компания, както и на всички останали участници в проекта.

Каква беше спецификата на заданието и изискванията на инвеститора?
- Заданието бе направено съвместно от инвеститора и проект мениджъра. Специфичното в случая бе подходът – обектът бе разделен на основните му съставни елементи и за всеки елемент бе проведен отделен анализ с проучване на различните възможности. Така за всеки елемент и за сградата като цяло се намери оптималният баланс между цена и желани параметри, което впоследствие бе заложено в заданието на инвеститора. Някои от по-специфичните изисквания бяха – повишени параметри за равнинност и носимоспособност на индустриалния под; повишени изисквания за енергийна ефективност – най-вече свързани с фасада и покрив; повишени и специфични изисквания за пожарната безопасност и най-вече автоматичното пожарогасене; транспортният тунел за връзка и транспорт на продукти от съществуващото производство до новия обект, както и много други.

Какви бяха особеностите на работата и координацията на различните участници по време на процеса на проектиране и строителство?
- Основната особеност по време на проектирането и предпроектните дейности бе подходът и отделеното време за изследване на всички основни елементи от обекта. Във връзка с това и предвид големия обем специфична информация бе създадена и използвана система за комуникация и обмяна на информацията. Това спомогна значително за съгласуване на действията и усилията на страните в този етап от работа. Във връзка с изпълнение на строителството и предвид сериозния брой на участниците в проекта създадохме и спазвахме органиграма с йерархична структура и с посочени информационни потоци. Бяха указани правата и отговорностите на всеки участник - кой на кого и какъв тип информация предава, както и най-важното – кой какви права за вземане на решения има. Освен това, разбира се, се провеждаха регулярни и целеви срещи за обсъждане на въпроси и координация между участниците. Всички усилия, свързани с координацията между участниците, допринесоха за спазване на бюджета и сроковете за изпълнение.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg