Facebook YouTube
Регистрация

Арх. Васил Вълев, "Архитектектурно бюро Вълеви": Съвместната ни работа с немския инвеститор има и своите особености

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.03.2017, Автор: Силвия Златкова
[728 прочитания]
Арх. Васил Вълев

Арх. Васил Вълев
Фотограф: Градът.бг

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

Арх. Вълев, с какво са свързани предизвикателствата в хода на работата ви с "Хамбергер България"?

- В годините нашето архитектурно бюро е работило по различни видове обекти, но ангажираността ни при проектирането на производствени и логистични сгради ни носи особен вид удовлетворение, тъй като виждаме как с нашия проект изникват нови работни места и това води директно до съживяване на българската икономика. Работата с такива сериозни германски инвеститори като фирма "Хамбергер" е истинско предизвикателство за нас. От една страна, ние можем да се сравняваме и да оценяваме начина на работата си спрямо критериите на един голям немски инвеститор, от друга страна, се докосваме до "нормалността" в сферата на инвестиционния процес, която идва в България с тези инвеститори, както и до възможността, която имаме, да допринесем и у нас, в България. Тези процеси да се приближат до начина на работа и до критериите на западноевропейския пазар.
По отношение на качеството на проектантската работа съм убеден, че българският проектант няма причини да се чувства второ качество специалист. В проектантския колектив имаме проектанти и от Германия, Австрия и съвсем отговорно мога да заявя, че нашето ниво не отстъпва на колегите оттам. И това е не само моя оценка, но и оценката на нашите партньори от фирма "Хамбергер".

С какво се характеризира работата ви с инвеститор от такъв ранг? Отличава ли се тя от стандартния модел на проектиране у нас?
- Разбира се, съвместната ни дейност с такъв немски инвеститор има и своите особености. На първо място, българският архитект подхожда с нагласата, че неговата работа приключва с издаването на разрешението за строеж и че оценката за нея се дава на този етап. Това не е така при немския инвеститор, оценката за работата на архитекта се дава едва при завършването на строителството - дали сградата е с необходимото качество, имало ли е проблеми по време на строителството, предизвикани от грешки в проектите, и не на последно място дали има завишение на строителната стойност на обекта поради пропуски, неточности или неясноти в проекта. Затова и архитектът е активен участник не само в проектантския, но и в строителния процес.
На второ място, на нас, архитектите, ни е много трудно да обясним на немските инвеститори защо за получаване на разрешението за строеж е необходимо да се предаде в общината цял кашон с проекти, разработени във фаза технически или работен проект. Вярно е, че и у нас има възможност за получаване на разрешение за строеж на фаза идеен проект, ползвали сме и тази възможност, но това разрешение за строеж не е пълноценно и за да може да се строи по него, трябва в общината отново да се внесат технически или работни проекти по съответните части. Този въпрос от години се поставя от професионалната общност у нас, но вместо да се върви към намаляване на обема и съдържанието на проектите, необходими за издаване на разрешението за строеж, с което да се приближаваме към европейската практика, става точно обратното - с годините непрекъснато се увеличава броят на проектните части. Това не е така при тях. За издаване на разрешението за строеж се представя много по- малък обем информация и проекти, а следващите фази и части на проекта се изработват и предават на инвеститора и на строителя без участието и санкцията на общината.
На трето място, нагласата на българските архитекти и проектанти, а и на българската администрация е, че с предаването на проекта обектът трябва да се изпълни точно така, както е проектиран. Разбира се, това би било идеалният случай... Затова за немския инвеститор проектът е един жив организъм, той не е завършен на етап разрешение за строеж и по време на строителството непрекъснато се налагат промени. И това е напълно нормално. Бизнесът не може да спре развитието си дори по време на строителството на една производствена сграда, а и самата сграда се проектира така, че да позволява промени с малко инвестиции и след въвеждане в експлоатация. Поради това за тях е напълно естествено проектантите да са ангажирани с тези промени, а не те да се извършват без тяхното участие.
На четвърто място бих поставил остарялата нормативна база, с която работим, независимо че от 10 години вече сме в Европейския съюз. Много усилия ни бяха необходими например, за да обясним на партньорите ни от фирма "Хамбергер" и на представителите на техния застраховател изискванията на нашите пожарни норми, които в доста аспекти се отклоняват значително от тези в Германия. Така ние като проектанти трябва да спазваме, от една страна, завишените изисквания на немския застраховател, който носи реално цялата отговорност за имуществото при възникване на пожар, а от друга - да спазваме изискванията на нашите норми, голяма част от които пък не се изискват от застрахователя. Нещо повече - някои от европейските производители на материали трябва да правят собствени изпитания на продуктите си, за да получат сертификат за определена степен на огнеустойчивост например, която не се изисква в Германия и повечето страни от Европейския съюз и затова те нямат такива сертификати.

Срещнахте ли разбиране в лицето на местната власт?
- При реализацията на едно строителство като това на фирма "Хамбергер" от огромно значение е и отношението на общината и общинската администрация към този процес. Не случайно град Севлиево е известен със съсредоточаването в общината на големи инвеститори като фирма "Хамбергер". Голям принос за това има и лесната работа с общинската администрация на град Севлиево, разбирането и съдействието, което имаме от тяхна страна при реализацията на обектите.
КАРЕ НА ПЪРВАТА СТРАНИЦА КЪМ ПЪРВАТА СТРАНИЦА

Архитектурно студио "Вълеви" работи в района на Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново от 1983 г. по проекти за градоустройство, офис сгради, складови съоръжения, жилищни сгради, обществени сгради и промишлени здания. През 1994 г. след специализация в Германия е въведена германската AVA система за проект мениджмънт с програмата Allright на NEMETSCHEK. Дружеството е въвело система за управление на качеството EN ISO 9001:2008.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg