Facebook YouTube
Регистрация

Арх. Сергей Бонев, архитектурно бюро "Проконсулт", Плевен: В наше лице "Щрабаг" срещнаха добър партньор с богат опит в промишленото проектиране

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 15.03.2017, Автор: Градът.бг
[839 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

Арх. Бонев, какво характеризира новата производствена сграда на "Палфингер" и я прави различна като проектиране в сравнение с един изцяло български инвестиционен проект?
- Най-напред да кажем добри думи за идейната концепция на "Палфингер", разработена от австрийското архитектурно бюро HOBIGER, която се прилага за заводите на холдинга в Австрия и Европа и е от т.нар. лейаути. Първоначално бе изработен ПУП, за да може няколкото собствени имота да са обединени в общ с цел да се постигне максимално използване на територията с необходимите производствени и обслужващи площи, техническа инфраструктура, паркоместа и озеленяване. Желанието на инвеститора бе да изгради завод, който е функционален, икономичен и същевременно модерен като технология и изпълнение. Австрийският модел, заложен в проекта, е безкомпромисен от гледна точка функционалност, иновативност и икономичност - безупречен строителен детайл без разточителство в нито един етап и аспект от проекта – опростена функция, флексибилна технология, а изпълнението - подчинено на европейските норми по отношение на топлотехника, въздухоплътност, осветление, технологични връзки и вредности. Работният процес е организиран по тази логика и стандарт. За работниците се осигуряват най-модерните условия за труд в този сектор. Технологичното оборудване и инсталации, които са изпълнени за този завод са австрийски и немски проекти, които са само адаптирани и надградени тук.

Какви функционални площи са осигурени и кои бяха специфичните особености в хода на проектирането?
- Чисто функционално нещата са изключително подредени и лаконични: складов сектор-навес, производствено хале, експедиционна площ, инсталационни площадки, комфортен административно-битов сектор в непосредствена близост с халето. Административно-битовата част е на две нива с визуален контакт с халето, като всички функционални връзки са много къси. На първо ниво са технически помещения и офиси, на второ е битовият сектор.
Предвид спецификата на категорията производство и осигуряване на безвредни условия на труд в производственото хале проектирахме и е изпълнена тежка инсталация за отвеждане на заваръчните газове. Идейната концепция е детайлно разработена по всички части и ние всъщност я надстрояваме и адаптираме към нашите норми в техническа и работна фаза, когато австрийските са различни.

През какви трудности минахте от проекта до реализацията?
- Стъпихме на строителна площадка, която е била част от енергийното стопанство на бившия собственик на имота "Бета" – остатъци от фундаменти на тежки цистерни, подземни резервоари, насипи със строителни отпадъци и т.н. Затова желаниетобеше да се прави тежко пилотно фундиране или дълбоки ивични фундаменти. Възложено бе детайлно геоложко проучване. Впоследствие се взе решение да се стъпи на единични фундаменти, като се разработи по-лека метална покривна конструкция, запазиха се стоманобетоновите колони и цокълни стени - така сградата стана по-елегантна и "по-въздушна".
Програмата, която "Палфингер" следват – една съвременна австрийска концепция като идеен проект, да се надгради и изпълни в наши условия тук, в България, е едно предизвикателство за всеки проектантски екип. Типизираният проект е нещо, което се прави многократно – изчистен, технологичен и лесен за изпълнение. Но за да се изпълни тази задача, е необходимо да имаш качествени изпълнители, ръководители и затова "Палфингер продукцион техник България" се обръщат към "Щрабаг" - фирма с опит в промишленото строителство. На свой ред изпълнителят потърси проектанти с опит в промишленото строителство. В наше лице, на архитектурно бюро "Проконсулт", те срещнаха истински партньор с богат опит в промишленото проектиране и с качествено реализирани обекти през годините.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg