Градът | 13 Март 2017, 13:25

Иван Велков е новият председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация