Градът | 13 Март 2017, 10:02

Инициатива на "Трейс Груп Холд" за съграждане на храм в Мадрид, посветен на кан Тервел - Св. Тривелий