Градът | 13 Март 2017, 09:17

Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов: Въпросът е да знаем целта, пътя ще изберем допълнително

Въпросът е да знаем целта, пътя ще изберем допълнително