Градът | 10 Март 2017

15 000 т. компост и над 3600 около МWh eл. енергия са произвели от пускането си инсталациите за зелени и биоотпадъци на площадка "Хан Богров"

Обратно нагоре ↑