Градът | 06 Март 2017, 11:30

инж. Севдалин Вълнаров, изп. директор на "Рубикон инженеринг": Да защитим утвърдените компании в сектора, да подпомогнем българските фирми - участници в търговете