Градът | 09 Март 2017, 10:55

За ТМТ сектора хората са по-важни от технологиите