Градът | 02 Март 2017, 09:49

Големият терен от 3000 дка в Равнец е възможност за развитие на големи производствени комплекси