Градът | 27 Февруари 2017, 09:43

Министър Седларски открива IV-тата конференция "Индустриално строителство и инвестиции" утре