Градът | 22 Февруари 2017, 14:51

45 млн. евро и 1 млрд. куб. м/год. газ от Азербайджан са сигурни за изграждането на интерконектора IGB