Facebook YouTube
Регистрация

Готов е проектът за обновяване след 60 г. на сградата на професионалната гимназия за хранителни технологии в София

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.02.2017, Автор: Градът.бг
[706 прочитания]

Фотограф: СО

Днес бе одобрено проектно предложение за "Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р. Георги Павлов" в район "Илинден" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Проектът е на стойност 1 611 208 лв., от които 1 399 999,10 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 211 209,42 лв. са собствено финансиране от бюджета на Столична община.
Предвидените за изпълнение дейности са СМР за ремонт и обновяване на гимназията (архитектура, конструкции, ВиК, електроинсталации, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, вертикална планировка и др.), включително прилежащото дворно пространство, подобряване на достъпа за хора с увреждания, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за стаите и за професионалната лаборатория на училището.

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р. Георги Павлов" е създадена през 1951 г. и това е първото училище в страната, профилирано от този тип. Оттогава основни ремонти на гимназията не са правени, а професионалното образование придобива все по-голяма значимост сред лицата, които желаят да се реализират успешно на пазара на труда. Това поставя още по-големи изисквания по отношение на материално-техническата база, свързана с професионалните направления в училището.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg