Градът | 10 Февруари 2017, 11:13

НКЖИ подготвя две гари за новия жп проект София – Волуяк за 208 млн. лв.