Градът | 09 Февруари 2017, 11:22

САБ, КАБ и КАБ – София на експертна среща в НАГ за бъдещото участие на архитекти в разработката на дългосрочна Визия за София