Градът | 06 Февруари 2017, 09:16

Наградиха победителите в IV-ти Национален конкурс за дипломни работи в сферата на опазване на архитектурното наследство