Градът | 27 Януари 2017, 14:54

доц. Теодор Седларски: Ще работя за увеличаване на заетостта, постигане на добавена стойност чрез модерни производства