Градът | 27 Януари 2017, 10:15

Важните акценти от приетите промени в ЗУТ представя арх. Борислав Игнатов