Градът | 23 Януари 2017, 10:41

Новият граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти