Facebook YouTube
Регистрация

Арх. Стела Динева, арх. Никола Кожухаров: Тютюневият град - ново обществено-културно средище

В новия брой 6 на сп. Градът - представяне на проекта, отличен с Наградата на RÖFIX в архитектурния конкурс "Тютюневият град - идентичност, обновяване, приобщаване, спасяване", организиран от КАБ - Пловдив

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2017, Автор: Арх. Стела Динева, арх. Никола Кожухаров
[2698 прочитания]

Фотограф: Арх. Стела Динева, арх. Никола Кожухаров

Брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ
Оценката на журито за качествата на проекта

Проектът предлага зониране на разнообразен микс от привлекателни градски функции. Лансират се както отворени публични функции (например за "Одрин" 8), базирани върху културните индустрии и дейности на артистични и творчески общности, така и мерки за усъвършенстване на жилищната среда. Проектът е ценен с предложените конкретни модели на диалог между адаптирани традиционни сгради и нови архитектурни структури, деликатно вписани в историческата среда.
Фотограф: авторският екип

Тютюневият град - ново обществено-културно средище
Територията на Тютюневия град има потенциал да бъде ново обществено-културно средище на Пловдив, където старите складове да приемат нови роли както като единични сгради, така и най-вече като единен организъм в района. Чрез функции, свързани с културата и образованието, това място би могло да се ревитализира и да се превърне в притегателен център за жители и посетители на града.
Фотограф: авторският екип

Култура - Индустрия
На пръв поглед връзката култура – индустрия изглежда далечна, но изкуството запълва пълноценно функционалната и пространствената празнота на индустриалните структури на града - физическата употреба и адаптация на съществуващите структури - сгради, съоръжения и територии. Освен адаптацията на сградите множество артисти – художници, музиканти, фотографи, режисьори, актьори, могат да творят за контекста на това място, свързано с тютюневото производство и труда на работниците във фабриките. Така изкуството дава своя артистичен отговор, който, освен че интерпретира културното наследство, е свързан и със създаването на нова, сложна социална и икономическа среда в места, където такава вече не е съществувала. Освен това има съвместимост между пространствените характеристики на бившите тютюневи складове и тяхната (евентуална) нова културна функция. Общи характеристики са: големи подпорни пространства и обширни помещения; голяма светла височина; северно или покривно осветление. От друга страна, това е много подходяща адаптация във връзка с признаването на гр. Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Този повод ще даде възможност в реално време Тютюневият град да стане културно, историческо и социално средище на града.
Въз основа на проучванията за необходимите функции на тази територия е представено предложение за зониране на Тютюневия град. Обособени са  шест функционални зони:

1.Многофункционална сграда за спорт: В момента на територията съществува спортен център, един от вече адаптираните складове. Идеята е складът срещу него да се превърне в сграда с няколко многофункционални зали за спортни събития.
 
2. Търговски център: В ядрото на Тютюневия град, където се намираше последната действаща фабрика от Тютюневото градче, съществуващите складове да се превърнат в търговски център, обслужващ жителите на квартала и неговите посетители.
 
3. Обществен център: В крайните части на обхвата на Тютюневия град да се изградят обществени центрове в две от най-представителните сгради, една от които е бившият склад на "Ориенттабако", със статут на недвижима културна ценност. Със своята нова функция те ще бъдат притегателни точки към Тютюневия град.
 
4. Многофункционални зали:Складовете, които се намират в  непосредствена близост един от друг, се адаптират като многофункционални зали за танци, музика, тренировки, обществени събирания за дебат, занимални за деца и т.н. Тези складове са в близост до единия обществен център и до автогарата на Пловдив.
 
5. Лофт жилища/ателиета: Една от най-логичните нови функции за тютюневите складове е те да се превърнат в лофт жилища. Тютюневото градче се обвързва с културата, затова тези лофт пространства е предвидено да се дават под наем на артисти, художници, фотографи и т.н. за ателиета и офиси. От една страна, артистите ще могат да творят в атмосферата на тютюна, а от друга, самите те ще допринесат за нова артистична и културна атмосфера.
 
6. Общежития: В близост се намират много учебни заведения, затова е много подходящо адаптиране на тютюневи складове в общежития за студенти. Студентите ще бъдат в една пропита с култура среда.
 
7.Образование: Създаване на Архитектурно училище на мястото на бивши тютюневи складове.
За Тютюневия град едно Архитектурно училище би било притегателен център за млади хори, които искат да се занимават с архитектура и култура.

Фотограф: авторският екип

Архитекткурно училище - разрези

Фотограф: авторският екип

Фотограф: авторският екип

8. Музей на тютюна и изложбен център: Складовете на Кудоглу са адаптирани като Музей на тютюна и по този начин ще бъде запазена историята на Тютюневото градче на Пловдив.
Концепцията на проекта е да се превърне в в ново културно средище на Пловдив, като в част от него се създаде изложбено пространство, в което да има част, посветена на тютюна, и друга част за съвременни изложби.

Фотограф: авторският екип

Фотограф: авторският екип

Интериорно решение на изложбения център

Фотограф: авторският екип

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg