Градът | 09 Януари 2017, 14:47

Арх. Мария Стоянова, зам.-председател УС на КАБ - РK Пловдив: Добрият микс между обитаване и обществени функции би създал живот на Тютюневия град