Градът | 10 Януари 2017, 09:23

Сборник предлага вмодели за ефективно развитие на урбанистичния потенциал на централните исторически квартали на София