Facebook YouTube
Регистрация

Обсъждат бюджета на Габрово за 2017 г. днес

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.01.2017, Автор: Таня Тодорова
[849 прочитания]

Фотограф: null

Община Габрово ще проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на 10 януари от 17:30 ч. в Ритуалната зала. В обсъждането могат да участват жителите на Габрово, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица, съобщиха от местната общинска администрация.
Част основните пера в инвестиционната програма на Общината са ремонтните работи.Сред тях са рехабилитацията на основни улици в к-с Хр.Ботев,както и в кв. Младост, проектиране кръгово кръстовище на входа на Габрово от посока В.Търново
Предстои обявяване и архитектурен конкурс за вътрешно преустройство на сграда хотел "Странноприемница", както и изработката на работен проект за ремонт на сградата на Регионален исторически музей. В бюджета има средства и за преустройство на сградата "Кръстникколчов хан"

Инвестиционната програма на града
предвижда благоустрояване на физическата среда, обновяване и модернизация на общинската образователна инфраструктура, създаване на по-ефективен и по-екологичен градски транспорт, осигуряване на подходяща социална инфраструктура, обновяване и модернизация на културната инфраструктура и повишаване енергийната ефективност на обществени сгради.
За изпълнението й Община Габрово ще разчита на финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.; Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие".

Оосновните проекти в изпълнение по ОПРР са:

-Интегриран градски транспорт на гр. Габрово - етап I /06.2016 г. – 06.2019 г./;
- Привлекателна и достъпна градска среда на гр. Габрово /05.2016 г. – 05.2018 г./;
- Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства;
- Благоустрояване на част от централна градска част на Габрово и реконструкция на кръстовище "Шиваров мост"
- Изграждане на част от Източна градска улица;
- Осигуряване на социални жилища за групи в неравностойно положение /09.2016 г. – 09.2018 г./;
- ремонт на Дома на културата "Емануил Манолов" /09.2017 г. – 09.2019 г./;
- Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в Дома на културата "Емануил Манолов";
- Съвременна образователна инфраструктура в община Габрово /06.2016 г. – 06.2018 г./;
- Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградите на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" и ОУ "Цанко Дюстабанов".

Ето и обявените предварителни разчети за настоящата 2017 г.
РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ – БЮДЖЕТ – 2017 г.
РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ – БЮДЖЕТ 2017 г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ – БЮДЖЕТ – 2017 г.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – БЮДЖЕТ 2017 г.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg