Facebook YouTube
Регистрация

Арбитражният съд към ГБИТК- нова възможност за арбитражно разрешаване на спорове

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.01.2017, Автор: Градът.бг
[562 прочитания]

Снимка: ГБИТК

Нов арбитражен съд, към Германо-Българската индустриално-търговска камара ще урежда споровете между фирмите бързо и с по-малко разходи. Арбитражният съд към Германо-Българската индустриално-търговска камара бе създаден като алтернатива на държавните съдилища.
Постоянният арбитражен съд бе създаден през май 2016 г. в София и цели да предостави на компаниите бързо и качествено производството по одобрен от страните времеви график.
Въз основа на договорена арбитражна клауза страните могат да достигнат до окончателно решаване на спора в рамките на една инстанция.
Възможността за уреждане на спорове пред Постоянния арбитражен съд се предоставя не само на фирми членове на ГБИТК, а също така и на фирми, които не са нейни членове, но включват в договорите си клауза да сезират и ползват арбитражния съд.

Споровете могат да бъдат решавани бързо и с по-малко разходи. За арбитри могат да бъдат назначавани експерти, избрани от самите страни. Мястото на процеса и езика, на който той ще бъде проведен, се определя от страните. Арбитражното производство принципно е свързано с по-ниски разходи в сравнение с разходите за производства пред множество държавни инстанции. Отмяна на арбитражни решения по същество е възможно само тогава, когато са налице тежки нарушения на процедурата. Арбитражните решения подлежат на изпълнение посредством подаването на молба до компетентния държавен съд.

Първият президент на новосъздадения постоянен арбитражен съд към Германо-Българската индустриално-търговска камара е проф. д-р Мариан Пашке от Университета в Хамбург. Той е носител на почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Визирайки България, проф. д-р Пашке подчертава, че за една страна е добър знак, когато в нея има много арбитражни съдилища и конкуренция между тях.
"Бихме искали да създадем арбитражен съд, който да отговаря на международните стандарти", добавя проф. д-р Мариан Пашке.
Президентът на Постоянния арбитражен съд към ГБИТК, проф. д-р Мариан Пашке, е на разположение като събеседник за интервю. При интерес за интервю с проф. д-р Пашке и при въпроси относно Постоянния арбитражен съд към Германо-Българската индустриално-търговска камара, моля, обръщайте се към Кармен Щрук, заместник-управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара, на carmen.struck@ahk.bg.
Повече информация относно Постоянния арбитражен съд към Германо-Българската индустриално-търговска камара можете да намерите на следния линк: http://bulgarien.ahk.de/bg/dienstleistungen/schiedsgericht/

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg